توسط خدمات نقاشی ساختمان, مقالات نقاشی ساختمان در:

انواع رنگ در نقاشی ساختمان

رنگ روغنی در نقاشی ساختمان در بازار به دو نوع مات و براق شناخته می شوند که نقاشان با تلفیق این دو نوع رنگ به حالت نیمه مات یا نیمه براق می رسند و از ان استفاده می کنند از رنگ براق در نقاشی ساختمان بیشتر برای نقاشی فلزات دربها و چهارچوب ها و نرده […]