توسط نقاشی ساختمان شمال تهران در:

بهترین نقاشی ساختمان در محله رستم آباد تهران

نقاشی ساختمان محله رستم آباد تهران محله رستم آباد از محله های قدیمی شمال تهران واقع در منطقه 1 است که همچنان بافت قدیمی خود را حفظ کرده است. بافت قدیمی محله رستم آباد بیشتر در خیابان شهید فریدون خانی به چشم می خورد که ساختمان های نوساز و مدرن در این بخش از محله […]