توسط نقاشی ساختمان شمال تهران در:

معتبرترین و باکیفیت ترین شرکت نقاشی ساختمان در احتشامیه کجاست؟

دسترسی محله احتشامیه تهران محله احتشامیه در جنوب اختیاریه قرار دارد و علت نام گذاری آن به دلیل وجود پر فیض دکتر احتشام در 100 سال گذشته است. دکتر احتشامیه در این محله ملک و مسکن و حسینیه ای داشته که امروز رونق و اعتبار دیگری به این محله بخشیده است. خیابان های مهم واقع […]

توسط نقاشی ساختمان شمال تهران در:

بهترین نقاشی ساختمان در محله رستم آباد تهران

نقاشی ساختمان محله رستم آباد تهران محله رستم آباد از محله های قدیمی شمال تهران واقع در منطقه 1 است که همچنان بافت قدیمی خود را حفظ کرده است. بافت قدیمی محله رستم آباد بیشتر در خیابان شهید فریدون خانی به چشم می خورد که ساختمان های نوساز و مدرن در این بخش از محله […]